براي شروع تربيت حيوان خود بهتر است ابتدا محدوديت هاي محيط زندگيش را به او تفهيم كنيد . آموزش اين ممنوعيتها مرحله مهمي از تمرينات بشمار رفته و در طي آن شما تسلط كافي و لازم بر حيوان خود بدست خواهيد آورد.مطالب آموزشی
در ابتداي اين مرحله شايد لازم باشد در برخورد با سگ خود كمي سختگير و جدي باشيد. بخاطر داشته باشيد اگر نتوانيد اين مرحله را بخوبي به حيوان تفهيم كنيد و برتري خود را به او بقبولانيد، در مابقي آموزش ها نيز چندان موفق نخواهيد بود.
از دو ماهگي كم كم ميتوانيد توله خود را براي انجام كارهايي كه نبايد انجام دهد مورد بازخواست قرار دهيد. اين محدوده سني آغاز دوران تربيت پذيري سگ به شمار مي رود زيرا عادت ناهنجاري كه در اين دوره شكل ميگيرد ممكن است تا پايان عمر حيوان باقي بماند.
از اين رو تربيت حيوان كه بر اساس تنبيه و تشويق استوار شده ، در اين دوره سني يعني از ٢ تا ٤ ماهگي آغاز ميشود.
سعي كنيد كلمات نهي كننده تك سيلابي از قبيل “نه و نكن” را از همان ابتدا به او بياموزيد ، آموزش اين كلمات بايد همراه با تحكم بوده و باعث شود حيوان از شنيدن آنها دچار واهمه شود.
از آنجايي كه سگ ها حيوانات بسيار باهوشي هستند ياد گرفتن اين مطلب براي آنها زياد سخت نبوده و با سرعتي باور نكردني اين محدوديت ها را فرا ميگيرند .
مطلب ديگري كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه تنبيه كردن نبايد مدت زيادي بعد از انجام خطا صورت بگيرد ، در صورت گذشت زمان بيش از ١ دقيقه دعوا كردن و تنبيه حيوان ديگر فايده اي ندارد زيرا سگ نميتواند تجزيه و تحليل كند كه براي انجام كدام كار دعوا شده است.

نام گذاري سگ

در اواخر ٢ ماهگي كم كم سعي كنيد اسم توله را به او بياموزيد.اسم سگ بايد تك سيلابي بوده و تلفظ آن ساده باشد تا هم شما در صدا كردن او مشكلي نداشته باشيد و هم سگ شما به آساني اسم خود را ياد بگيرد.در كشور ما استفاده از اسامي خارجي، قهرمانان كارتوني و فيلم ها، قهرمانان باستاني، شاهزادگان اساطيري و نام الهه هاي يونان باستان مورد توجه صاحبان سگ هاست كه رنگ حيوان ، مشخصات ظاهري ويژه و عادات و خصوصيات ذاتي حيوان ميتواند مبنايي براي انتخاب نام او باشد.

هر بار كه ميخواهيد به توله خود غذا بدهيد، او را نوازش كنيد و يا با او بازي كنيد ، نامش را صدا بزنيد.توله ها در مدت كوتاهي اسم خود را ياد ميگيرند و با شنيدن آن واكنش نشان ميدهند.سعي كنيد نام حيوان را با دقت و اطمينان انتخاب كنيد تا مجبور به عوض كردن آن نشويد زيرا در اينصورت توله گيج شده و ممكن است نتواند اسم جديد را به راحتي بياموزد.

در نظر داشته باشيد كه سگ ها علاوه بر اسم خود به لحن صداي شما و اعضاي خانواده هم عادت مي كنند و ممكن است به شنيدن اسم خود از زبان يك فرد غريبه هيچ واكنشي نشان ندهند.

اگر در خانه بيش از يك سگ داريد از انتخاب نام هاي شبيه خودداري كنيد زيرا توله در درك تفاوت جزئي نام خود با ديگر سگ هاي خانه دچار اشكال خواهد شد.

چند اسم پر طرفدار براي سگ ها:

مشكي، حنا، برفي، مخمل، زبل، فندق، بوبو،بابي، بل، بلكي، تاني، پاپي، پوپو، پينا، جولي، جو، جسي، جيپسي، جسيكا، جكي، جيل، لينا، لارا، لمون، لوسي، لاكي، كينگ، دايمون، دني، ساني، راكي، ميتسو، نلي، ويكي ،