١٠ فرماني كه بايد به سگ آموزش دهيد تا بتوانيد سگ را تحت كنترل داشته باشيد؛

١-نگاه:

يكي از موارد مهم اطمينان از توجه كامل حيوان به شماست.به سگ دستور نگاه كن را آموزش دهيد تا هميشه بتوانيد در مواقع لزوم توجه سگ را داشته باشيد.

٢-احضار اضطراري:

اين دستور باعث مي شود سگ در هر شرايطي به سرعت نزد شما برگردد، اين نوع احضار فقط در مواقع اضطراري استفاده مي شود.

٣-فراخواندن:

دستور “بيا” ميتواند شما را از خستگي و عصبانيت هاي بيشماري نجات دهد.ميتوانيد از اين فرمان هنگامي كه قلاده از دستتان رها شده و … استفاده كنيد.(به ياد داشته باشيد تنها براي موارد مثبت از اين دستور استفاده نماييد. در اينصورت سگ هميشه و با خوشحالي به نزد شما خواهد آمد).

٤-همراه من:

همراه من يا بامن،دستوري است كه براي جلوگيري سگ از كشيدن قلاده به كار مي رود و بدين معني است كه سگ در آرامش و بدون كشيدن قلاده همراه شما حركت خواهد كرد.

٥-منع كردن:

دستوري است كه به سگ مي فهماند چيزي كه او، در حال نزديك شدن به آن است به او تعلق ندارد.اين فرمان مي تواند جلوي خورده شدن خوراكي مضر يا كفش مورد علاقه شما  را بگيرد.

٦-رها كردن:

اين فرمان به او تعليم ميدهد تا چيزي را كه با دهان خود برداشته است رها كند. تاثيري مانند فرمان قبل دارد.

٧-نشستن:

معمولا اين دستور اولين فرماني است كه افراد به سگ خود آموزش مي دهند،اين آموزش ابتدايي مي تواند نقش قابل توجهي در كنترل رفتارهاي نامناسب سگ داشته باشد.

٨-دراز كشيدن:

اين دستور اهميت خاصي دارد، اول از همه درست مانند فرمان نشستن مي تواند جلوي رفتارهاي ناخواسته سگ را بگيرد و هيجان را كنترل كند دوما دراز بكش زيربناي بسياري از آموزش هاي ديگر است بعنوان مثال غلط زدن.

٩-ماندن در يك مكان:

دستور بمان به سگ كمك ميكند موقعيت امن خود را ترك نكرده و يا براي ديگران مزاحمتي ايجاد نكند.اگر سگ به خوبي با اين فرمان آشنا شده باشد شما كنترل بسيار زيادي روي او در جامعه خواهيد داشت.

١٠-منتظر ماندن:

هنگامي كه فرمان انتظار به سگ داده مي شود او از جاي خود تكان نخواهد خورد مگر با اجازه شما.دستور انتظار به سگ مي گويد براي رسيدن به خواسته خود بايد صبر داشته