نام گذاري سگ

در اواخر ٢ ماهگي كم كم سعي كنيد اسم توله را به او بياموزيد.اسم سگ بايد تك سيلابي بوده و تلفظ آن ساده باشد تا هم شما در صدا كردن او مشكلي نداشته باشيد و هم سگ شما به آساني اسم خود را ياد بگيرد.در كشور ما استفاده از اسامي خارجي، قهرمانان كارتوني و فيلم ها، قهرمانان باستاني، شاهزادگان اساطيري و نام الهه هاي يونان باستان مورد توجه صاحبان سگ هاست كه رنگ حيوان ، مشخصات ظاهري ويژه و عادات و خصوصيات ذاتي حيوان ميتواند مبنايي براي انتخاب نام او باشد.

هر بار كه ميخواهيد به توله خود غذا بدهيد، او را نوازش كنيد و يا با او بازي كنيد ، نامش را صدا بزنيد.توله ها در مدت كوتاهي اسم خود را ياد ميگيرند و با شنيدن آن واكنش نشان ميدهند.سعي كنيد نام حيوان را با دقت و اطمينان انتخاب كنيد تا مجبور به عوض كردن آن نشويد زيرا در اينصورت توله گيج شده و ممكن است نتواند اسم جديد را به راحتي بياموزد.

در نظر داشته باشيد كه سگ ها علاوه بر اسم خود به لحن صداي شما و اعضاي خانواده هم عادت مي كنند و ممكن است به شنيدن اسم خود از زبان يك فرد غريبه هيچ واكنشي نشان ندهند.

اگر در خانه بيش از يك سگ داريد از انتخاب نام هاي شبيه خودداري كنيد زيرا توله در درك تفاوت جزئي نام خود با ديگر سگ هاي خانه دچار اشكال خواهد شد.

چند اسم پر طرفدار براي سگ ها:

مشكي، حنا، برفي، مخمل، زبل، فندق، بوبو،بابي، بل، بلكي، تاني، پاپي، پوپو، پينا، جولي، جو، جسي، جيپسي، جسيكا، جكي، جيل، لينا، لارا، لمون، لوسي، لاكي، كينگ، دايمون، دني، ساني، راكي، ميتسو، نلي، ويكي ،